چهار شنبه 26 شهریور 1393
سه شنبه 25 شهریور 1393

فرماندار شیراز درآئین تودیع و معارفه بخشدار ارژن عنوان کرد:
در موضع خدمت صادقانه رفتار قیم مآبانه جایگاهی در نظام اسلامی ندارد

یکشنبه 23 شهریور 1393

با حضور معاونین فرماندار شهرستان شیراز:
دو پروژه هم زمان درهفته دولت به بهره برداری رسید

دوشنبه 03 شهریور 1393
دوشنبه 03 شهریور 1393